RSS
A A A

Status prawny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest  organizacyjną… jednostką… samorzą…du terytorialnego.

Organ prowadzą…cy: Powiat Buski
Organ sprawują…cy nadzór pedagogiczny:
Świętokrzyski Kurator OświatyOpublikował: Adam Jastrzę™bski
Publikacja dnia: 25.10.2010
Podpisał: Adam Jastrzębski
Dokument z dnia: 05.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 495