RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 10.12.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie listy kandydatów

Nabór na stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DS. PŁAC - pełny etat.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: SOSW w Broninie

        Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z póź. zm.) ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DS. PŁAC - pełny etat.
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>
Załacznik Nr 1 -  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
                           i o korzystaniu w pełni praw publicznych.
Załącznik Nr 2 -  oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie
                           z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany rawomocnym wyrokiem sądu
                           za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Załącznik Nr 4 - kwestionariusz osobowy.

Opublikował: Adam Jastrzębski
Publikacja dnia: 10.12.2018
Dokument oglądany razy: 185