SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
 • Dane przygotował/a: Adam Jastrzębski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Biuletyn Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Jastrzębski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48882118311

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat Buski
 • Adres: ul. Mickiewicza 15
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 41 370 50 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny (stara część)

 • Budynek posiada dwa wejścia oraz trzy klatki schodowe, na poziomie parteru jest połączony korytarzem z budynkiem dydaktycznym (nowa część)
 • Przy głównym wejściu budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach
 • Budynek nie posiada windy
 • Wejścia nie posiadają wysokich progów
 • Przy budynku znajduje się parking.

Budynek dydaktyczny (nowa część)

 • Budynek posiada jedną klatkę schodową
 • Wejście główne do budynku znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu
 • Wejście do budynku oraz wewnątrz budynku nie posiadają progów
 • W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Budynek administracyjno-magazynowy

 • Do wejścia do budynku prowadzą schody
 • Budynek nie posiada windy
 • Wejścia nie posiadają wysokich progów
 • Przy budynku znajduje się parking