SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
  • Dane przygotował/a: Adam Jastrzębski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest  organizacyjną jednostką samorządu terytorialnego.

Organ prowadzący: Powiat Buski
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty