SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
 • Dane przygotował/a: Adam Jastrzębski

SOSW w Broninie:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna,
  • Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze,
  • Grupy wychowawcze.