SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
  • Dane przygotował/a: Dorota Kowalska

Należności: 11.488,40 PLN
Zobowiązania : 439.891,98PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień dzień 31.12.2018 r.:0,00 PLN
Stan majątku na dzień 31.12.2018 r :
Wartość majątku ruchomego: 1.620.639,03 PLN
Wartość majątku nieruchomego : 2.037.187,29 PLN
Właściciel majątku: Powiat Buski – w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

Rachunek zysków i strat. (2,12 MB)
Bilans za rok 2018. (2,89 MB)
Zestawienie zmian w funduszach jednostki. (1,94 MB)
Zestawienie obrotów i sald. (2,15 MB)
Informacja dodatkowa. (12,64 MB)