SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
  • Dane przygotował/a: Dorota Kowalska

Stan finansowy na dzień 31.12.2019 r::
Należności: 10 039 PLN
Zobowiązania : 5 886,93 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień dzień 31.12.2019 r.:0,00 PLN
Stan majątku na dzień 31.12.2019 r :
Wartość majątku ruchomego: 1 763 245,61 PLN
Wartość majątku nieruchomego : 2 037 187,29 PLN
Właściciel majątku: Powiat Buski – w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

Bilans za rok 2019. (1,62 MB)
Zestawienie zmian w funduszach jednostki. (1,07 MB)
Rachunek zysków i strat. (1,19 MB)
Informacja dodatkowa. (8,09 MB)
Zestawienie obrotów i sald. (2,23 MB)