SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO w BRONINIE
  • Dane przygotował/a: Dorota Kowalska

Stan finansowy na dzień 31.12.2020 r::
Należności: 46 478,76 PLN
Zobowiązania : 516 827,04 PLN
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień dzień 31.12.2020 r.:0,00 PLN
Stan majątku na dzień 31.12.2020 r :
Wartość majątku ruchomego: 299 886,56 PLN
Wartość majątku nieruchomego : 4 896 053,46 PLN
Właściciel majątku: Powiat Buski – w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

 
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 (966,11 KB)
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020 (701,58 KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" na dzień 31.12.2020 (1,76 MB)
Zestawienie obrotów i sald za okres 01-01-2020 do 31.12.2020 (1,4 MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 (621,18 KB)
Informacja o składnikach majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki wg stanu na 31.12.2020 (5,14 MB)